Miljö- och kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitet för Bäst Städ i HBG AB är att alltid leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet och i rätt tid som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.
Vår målsättning är att varje kund i varje uppdrag blir en nöjd kund

Kvalitet skall genomsyra allt från första kundkontakt till färdigställt felfritt uppdrag. Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer

Kvalitet är varje medarbetares ansvar och skall prägla hela vår verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens

Kvalitet innebär att vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och ett ömsesidigt utbyte av kunskap med våra kunder

Kvalitetspolicyn genomgås/diskuteras på våra arbetsträffar

Vi svarar senast 24 h efter vi mottagit en reklamation

Vi dokumenterar varje avvikelse i vårt ärendehanteringssystem

Kvalitetspolicyn värderas på ledningens genomgångar

Vi arbetar för att ständigt utveckla och effektivisera metoder, produkter och utrustning

Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålls och ökas genom:

 • Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålls och ökas genom
 • Lämplig utbildning och träning
 • Varje medarbetare strävar alltid efter att förbättra kvaliteten på sitt arbete
 • Personalen är ansvarsfull, motiverad och inte minst trivs på sin arbetsplats
 • Ledningssystemet utvecklas löpande och dokumenteras, så att det alltid är aktuellt och överensstämmer med den övriga utvecklingen i företaget


  Miljöpolicy

  Bäst Städ i HBG AB är ett professionellt städföretag vars miljöpolicy gå ut på att så långt som möjligt reducera verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen och miljön.

  Våra grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter så att vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar bidrar vi till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten genom att vi:

 • i våra uppdrag använder städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter och dess funktion
 • värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när så är möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter
 • minskar materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter även på vårt kontor, verkar för att bruket av engångsartiklar elimineras och att energiförbrukningen successivt optimeras och minskas
 • med optimerad körplanering för arbetsledning, städpatruller
 • undviker onödig fordonstrafik när så är möjligt om kommer under 2021 byta till hybridbilar
 • beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap
 • ständigt informerar och utbildar våra medarbetare avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor och gör samtliga medarbetare delaktiga i och ansvariga för att vår miljöpolicy följs
 • verkar för att våra samarbetspartners ska ha en miljöpolicy som överensstämmer med och understödjer vår egen
 • årligen uppdaterar och reviderar företagets miljöpolicy
 • Copyright © 2019 Bäst Städ i HBG AB. All rights reserved.